La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Functii vacante

         Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei de specialist în construcții.  Salariu tarifar  - 2600 lei.

Informaţia despre data petrecerii şi bibliografia concursului va fi plasată suplimentar pe site-ul: www.primariadrochia.md

       Cerinţele pentru participantul la concurs:

1.    Absolvent al unei facultăţi în domeniul construcției, studii superioare.

2.    Să dețină cunoștințe de operare la calculator (obligatoriu).

3. Să posede obligatoriu limba română.

4. Să fie cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova.

5.  Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 

       Persoana care  manifestă dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 8, etajul 1, următoarele documente:

·       cererea;

·       buletinul de identitate;

·       copia carnetului de muncă;

·       copia documentului de studii;

·       formularul de participare.

       Persoana nu se admite la concurs în cazul în care:

       a) este considerată, prin hotărîrea instanţei de judecată (în vigoare), incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu limitată;

       b) are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege.

       Actele se vor primi în termen de pînă la 08 decembrie 2017, ora 1630.

Telefon de contact: 0 252 2 25 06, 0 252 2 20 64.

 


     

 Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei de  arhitect- șef al orașului Drochia. Salariu tarifar  - 3640 lei.

Informaţia despre data petrecerii şi bibliografia concursului va fi plasată suplimentar pe site-ul: www.primariadrochia.md

       Cerinţele pentru participantul la concurs:

1.    Să fie absolvent al unei facultăţi în arhitectură, urbanism şi amenajare a teritoriului, studii superioare oblogatoriu.

2.    Experienţă cel puţin 3 ani în domeniul de proiectare în construcţii sau cercetări ştiinţifice în domeniu.

3. Să posede obligatoriu limba română.

4. Să fie cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova.

5.  Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

       Persoana care  manifestă dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 8, etajul 1, următoarele documente:

·       cererea;

·       buletinul de identitate;

·       copia carnetului de muncă;

·       copia documentului de studii;

·       formularul de participare.

       Persoana nu se admite la concurs în cazul în care:

       a) este considerată, prin hotărîrea instanţei de judecată (în vigoare), incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu limitată;

       b) are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege.

       Actele se vor primi în termen de pînă la 08 decembrie 2017, ora 1630.

Telefon de contact: 0 252 2 25 06, 0 252 2 20 64.

 


       Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei vacante de specialist pentru achiziţii publice şi atragerea investiţiilor. Salariu tarifar - 2600 lei.

Informaţia despre data petrecerii şi bibliografia concursului va fi plasată suplimentar pe site-ul: www.primariadrochia.md

       Cerinţele pentru participantul la concurs:

       1. Absolvent al unei facultăţi  de Business şi Administrarea Afacerilor; Economie Generală; Management sau similare celor indicate (studii superioare).

       2. Experienţă în aplicarea şi implimentarea proiectelor.

       3. Să posede limba română şi obligatoriu o limbă străină.

       4. Să fie cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova.

       Persoana care  manifestă dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 8, etajul 1, următoarele documente:

·       cererea;

·       buletinul de identitate;

·       copia carnetului de muncă;

·       copia documentului de studii;

·       formularul de participare;

       Persoana nu se admite la concurs în cazul în care:

       a) este considerată, prin hotărîrea instanţei de judecată(în vigoare), incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu limitată;

       b) are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege.

 Actele se vor primi în termen de pînă la 08 decembrie 2017, ora 1630

Telefoane de contact: 0 252 2 25 06, 0 252 2 20 64.


 

Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea  funcţiei vacante  maistru (șef) la Secția Înverzire și Salubrizare a primăriei orașului.  Salariu tarifar - 4000 lei lunar. Funcția dată nu are statut de funcționar public.

 

Informaţia despre data petrecerii concursului va fi plasată suplimentar pe site-ul: www.primariadrochia.md

       Cerinţele pentru participantul la concurs:

1.Studii superioare  sau medii speciale;

2. Să posede obligatoriu limba română;

3. Să fie cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova;

4. Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

5. Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

6.  Nu are antecedente penale;

   7. Cunoaște legislația în domeniu;

   8. Abilități manageriale și capacitate de lucru în echipă.

       Persoana care  manifestă dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 8, etajul 1, următoarele copii ale documentelor:

       Persoana nu se admite la concurs în cazul în care:

       a) este considerată, prin hotărîrea instanţei de judecată (în vigoare), incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu limitată;

       Actele se vor primi în termen de pînă la 31 decembrie  2017, ora 1630.

Telefon de contact: 0 252 2 25 06, 0 252 2 20 64.


Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare de Andrei Madan